Badanie USG piersi jest jedną z metod profilaktycznych i diagnostycznych badań w chorobach piersi. Pozwala na łatwe zobrazowanie budowy anatomicznej gruczołu piersiowego oraz na wykrycie nieprawidłowości w obrębie tego narząd. Jest to zupełnie bezpieczne badanie , dlatego też może być wykonywane u ciężarnych.

  • Wskazania do wykonania badania
  • Sposób przygotowania do badania
  • Dokumenty potrzebne w czasie wizyty
  • Przebieg badania
Badanie USG piersi powinno być wykonywane profilaktycznie raz do roku przez wszystkie kobiety po ukończeniu 20 rok życia.

Dodatkowe wskazaniami do wykonania badania są:

  • Wszystkie zmiany wykryte, w piersiach lub węzłach chłonnych, przez kobietę w samobadaniu piersi oraz wyciek z brodawki sutkowej.
  • Ból piersi niewiadomego pochodzenia.
  • Jako uzupełnienie mammografii piersi.

Dodatkowo badanie USG piersi musi zostać wykonane przed biopsją piersi oraz stanowi metodę obrazowania gruczołu piersiowego podczas biopsji. U kobiet należących do grupy ryzyka raka piersi, a więc tych, u których wykryto mutacje genów BRCA 1 i BRCA 2.

Badanie to nie wymaga specjalnego przygotowania. Należy je wykonać w pierwszej połowie cyklu miesiączkowego, tuż po krwawieniu miesiączkowym, jednak nie później, niż do 12-14 dnia cyklu.

  • Dowód osobisty lub paszport, bądź karta pobytu, w celu założenia karty pacjenta.
  • Wynik poprzedniego badania USG piersi, jeśli było wykonywane.
  • Wyniki badania mammograficznego (dotyczy kobiet po 50 roku życia), jeśli było wykonywane.

Badanie USG piersi przeprowadzane jest przy użyciu specjalistycznego aparatu USG, który dzięki wykorzystaniu fal ultradźwiękowych tworzy na ekranie obraz 2D struktur gruczołu piersiowego. W ten sposób lekarz może ocenić budowę gruczołu piersiowego. Badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne, dzięki czemu może być wykonywane wielokrotnie oraz u kobiet ciężarnych. Wykonanie badania USG piersi trwa kilka minut.