Vaginal Narrower nici wykorzystywane do zabiegu typu lifting krocza stosowany w przypadkach defektów funkcjonalno-kosmetycznych związanych ze zbyt szerokim wejściem do pochwy. Najczęściej jest to wynik porodów przebytych drogami natury. Powodem poddania się takiemu zabiegowi jest zwykle pogorszenie życia seksualnego w związku z odczuciem ” lużnego ” wejścia do pochwy, z towarzyszącym, często, defektem kosmetycznym w zakresie okolicy krocza.

Zalety zabiegu:

  1. Minimalna inwazyjność.
  2. Szybkie gojenie oraz powrót do normalnej aktywności już po kilku dniach.
  3. Nie wymaga hospitalizacji.
  4. Wykonywany w znieczuleniu miejscowym.
  5. Długotrwały efekt utrzymujący się nawet kilka lat.

Korzyści z zabiegu:

  1. Poprawa estetyki i funkcjonowania pochwy/krocza.
  2. Mało inwazyjna technika.
  3. Możliwa procedura znieczulenia miejscowego.
  4. Szybki czas gojenia.
  5. Efekt nawet po wchłonięciu się nici.