Polip jest określeniem zmiany rozrostowej błony śluzowej. Są zmianami łagodnymi i nie są zaliczane do tzw. stanów przedrakowych. W bardzo małym odsetku przypadków odnotowuje się obecność raka w polipie. Posiada odpowiedni kształt, jest widoczny gołym okiem.

Wyróżniamy dwa rodzaje polipów:

  • uszypułowany posiadający szypułę czyli nóżkę, na której wyrastają,
  • nieuszypułowane, które są kulistymi wyrastającymi ponad powierzchnię podłoża tworami.

Różnice, wynikające z różnej postaci polipów przekładają się na ich diagnozowanie i leczenie.
Główną przyczyną pojawiania się polipów jest przewaga estrogenów wynikająca z zaburzeń hormonalnych. Najczęściej dotyczy kobiet w wieku od 30 do 50 lat.

Polip szyjki a polip trzonu macicy ?

Polipy te są różne, ponieważ zbudowane są z różnych tkanek. Różnice te są szczególnie ważne z histopatologicznego punktu widzenia. Zawsze się je bada w celu określenia ich budowy komórkowej.
Objawy i dolegliwości.

  1. Polip szyjki macicy – głównym objawem są nieprawidłowe krwawienia. Pojawiają się one między miesiączkami, po stosunku płciowym. Zgłaszanym objawem jest nadmierna ilość wydzieliny pochwowej w postaci obfitych śluzowych upławów. Ten objaw może wyprzedzać pojawienie się polipa w ujściu szyjki macicy poprzez zaburzenie prawidłowej funkcji błony śluzowej kanału szyjki i zwiększenie wydzielania śluzu.
  2. Polip trzonu macicy – głównym objawem są krwawienia, ale są to głównie przedłużające się krwawienia miesiączkowe, plamienia długotrwałe lub przedmiesiączkowe. Obecne są także nieprawidłowe upławy. Może dochodzić do wstępującego zapalenia polipa i błony śluzowej jamy macicy i pojawienia się ropnej wydzieliny z pochwy. Ból pojawia się sporadycznie i występuje przy dużych polipach. Jest charakterystyczny określany, jako skurczowy lub rytmiczny. Wynika ze skurczów mięśnia macicy, który traktuje polip jako „ciało obce” i stara się go usunąć z macicy.

Rozpoznanie:

Polipy szyjki macicy są częściej i łatwiej rozpoznawane. Wynika to z faktu, iż po osiągnięciu wielkości fasoli są widoczne w badaniu ginekologicznym przy użyciu wzierników. Polipy mogą być widoczne w ujściu zewnętrznym kanału szyjki macicy lub wystawać czy zwisać z kanału. Rzadko polip trzonu macicy może, będąc na długiej szypule, dawać podobne objawy jak polip szyjki macicy.

Polip trzonu macicy rozpoznawany jest na podstawie objawów zgłaszanych przez pacjentkę a weryfikowane badaniem USG. Nowoczesną i użyteczną metodą diagnostyczną i leczniczą jest histeroskopia.

Leczenie:

Polipa szyjki macicy polega na ukręceniu pojawiającego się w ujściu polipa oraz wyłyżeczkowaniu błony śluzowej kanału szyjki macicy. Polip oraz wyłyżeczkowana błona śluzowa są poddawane zawsze badaniu histopatologicznemu w celu określenia charakteru zmiany- łagodna czy złośliwa. Wykluczenie zmiany złośliwej jest bardzo istotne, gdyż zmiany złośliwe mogą dawać podobne objawy jak zmiany łagodne.
Polipy trzonu macicy w klasyczny sposób diagnozuje się i leczy poprzez wyłyżeczkowanie jamy macicy. Niezwykle nowoczesną metodą jest histeroskopia umożliwiająca dokładną ocenę wzrokiem zmiany błony śluzowej macicy, uwidocznienie polipa i jego usunięcie.
Po weryfikacji histopatologicznej, polipy błony śluzowej jamy macicy mogą być leczone hormonalnie. Tego typu leczenie wymaga ścisłej współpracy pacjentki z lekarzem.

Kobieta, u której stwierdzono polipa, szczególnie błony śluzowej jamy macicy, wymaga stałej opieki i kontroli ginekologicznej.